Ceo Lán Draíochta

Ceo draíochta i gcoim oíche do sheol mé
Trí thíorthaibh mar óinmhid ar strae,
Gan príomh-charaid díograis im' chóngar,
Is mé i gcríocha thar m'eolas i gcéin;
do shíneas go fíor-thuirseach deorach
i gcoill chluthair chnómhair liom féin,
ag guíochaint 'dtí Rí ghil na glóire
Is gan ní ar bith ach trócaire im' bhéal...

(sliocht as an aisling a chum an file ó cheantar Shliabh Luachra i gCiarraí Eoghan Rua Ó Súilleabháin, 1748-1784).

Through the deep night a magic mist led me
like a simpleton roaming the land,
no friends of my bosom beside me,
an outcast in places unknown.
I stretched out dejected and tearful
in a nut-sheltered wood all alone
and prayed to the bright King of Glory
with 'Mercy!' alone on my lips...

(excerpt from an aisling, or vision poem, composed by the great Munster poet Eoghan Rua Ó Súilleabháin(1748-1784). Translation by Thomas Kinsella).

<<  Siar go Portfolio - Back to Portfolio >>