Crom Dubh

Sa scéal seo bíonn comórtas cumhachta idir Chrom Dubh agus Naomh Bréanainn. D'fhéadfá rá gur léiriú é ar an t-athrú ón seana-ré phágánach go aois úr na Críostaíochta. Pé méid athrú, cuimhnítear fós ar Chrom Dubh agus déantar ceiliúradh ar an bhfómhair ar an nDomhnach deireanach d'Iúil sa dúthaigh le siúlóid suas go barra Chnoc Bréanainn!

In this story there is a contest of power between Crom Dubh(literally meaning 'black stoop' or 'dark croucher') and Saint Brendan(Bréanainn;'braen-fhind' literally meaning 'fair drop'). The tale could be associated with the power-shift from the old pagan ways to the new Christian beliefs and the age-old clash of 'light' and 'dark'. However converted, 'Crom Dubh Sunday' is still commemorated in the region on the last Sunday of July every year, connecting him directly to the harvest festival.

<<  Siar go Portfolio - Back to Portfolio >>